រុស្ស៊ី​ថា​មាន​ជន​ជាតិ​ស៊ីរី​១០នាក់​មានទំនាក់​ទំនង​នឹង​ពួក IS បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ថៃ

អាជ្ញាធរ​ថៃ​និយាយ​ថា ប្រទេស​ខ្លួន​មាន​សុវត្ថិភាព​ទេ​សម្រាប់​ទេសចរ​បរទេស​ទោះ​បី​ជា​មាន​ របាយការណ៍​ជា​ច្រើន​ថា​ជន​ជាតិ​ស៊ីរី​១០នាក់​ដែល​គេ​សង្ស័យ​ថា​មាន​ទំនាក់​​ទំនឹង​នឹង​ពួក​បះបោរ​រដ្ឋ​អ៊ិស្លាម​ (IS) បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ចូល​ទៅ​ថៃ​ក៏​ដោយ។