ទូតអូស្រ្តាលី ជួបពិភាក្សា អំពីវឌ្ឍនភាព នៃកំណែទម្រង់ វិស័យបរិស្ថាន នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖  លោក សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះបានទទួល ជួបបដិសណ្ឋារកិច្ច ជាមួយលោកស្រី Alison Burrows ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្រ្តាលី ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួង ដើម្បីពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ អំពីវឌ្ឍនភាព នៃកំណែទម្រង់វិស័យបរិស្ថាន ក៏ដូចជាពិនិត្យ លទ្ធភាពពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ក្នុងវិស័យបរិស្ថានបន្ថែមទៀត នាពេលបច្ចុបន្នក៏ដូចជា ទៅថ្ងៃអនាគត។

ទន្ទឹមនោះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្រ្តាលី ក៏បាននាំមកនូវជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ មួយចំនួន សម្រាប់ក្រុមមេធាវីវិស្ណុ ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់កិច្ច ដំណើររៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថានផងដែ ៕

ទូតអូស្រ្តាលី ជួបពិភាក្សា អំពីវឌ្ឍនភាព នៃកំណែទម្រង់ វិស័យបរិស្ថាន នៅកម្ពុជា

ទូតអូស្រ្តាលី ជួបពិភាក្សា អំពីវឌ្ឍនភាព នៃកំណែទម្រង់ វិស័យបរិស្ថាន នៅកម្ពុជា

ទូតអូស្រ្តាលី ជួបពិភាក្សា អំពីវឌ្ឍនភាព នៃកំណែទម្រង់ វិស័យបរិស្ថាន នៅកម្ពុជា