ក្រសួង​ពាណិជ​កម្ម​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​”​ការ​សម្ភោ​ធ​ដាក់អោយ​ប្រើប្រាស់​ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​សម្រាប់​ប្រជាជាតិ​កម្ពុជា​”

ដំណឹងថ្មី៖​ ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បាន​រៀប​ច​ពិធី​ស​ន្និ​សិទ្ធ​សារព័ត៌មាន​ស្ដីពី​”​ការ​សម្ភោ​ធ​ដាក់អោយ​ប្រើប្រាស់​ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​សម្រាប់​ប្រជាជាតិ​កម្ពុជា​”​។ កម្មវិធី​នេះ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៅ​ទីស្ដីការក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ដែលមាន​ក

  • ក្រសួង​ពាណិជ​កម្ម​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​”​ការ​សម្ភោ​ធ​ដាក់អោយ​ប្រើប្រាស់​ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​សម្រាប់​ប្រជាជាតិ​កម្ពុជា​”已关闭评论
  • 145 views
  • Hide Sidebar
    A+