ឯកឧត្ដម ខៀវ កា​ញ៉ា​រី​ទ្ធ បរិ​ច្ចាគដី ទំហំ​១៣៧១​ម៉ែត្រ ដល់​មជ្ឈមណ្ឌល​ជនពិការ​ខ្សោយសតិ​បញ្ញា​

​ដំណឹងថ្មី៖ ​បន្ទាប់ពី​ឯកឧត្ដម ខៀវ កា​ញ៉ា​រី​ទ្ធ និង​លោក ជំទាវ បាន​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម ក្នុង​ការជួយ​លើកស្ទួយ​ដល់​វិស័យ​ពិការ​ខ្សោយ​សតិបញ្ញា នៃ​អង្គការ HHC និង​បាន​ចុះ​ទៅដល់​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិការ​ខ្សោយ​បញ្ញា​ខេត្ដ​កណ្ដាល​រួចមក​។ កាលពី​ថ្ងៃទី​០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ ឯកឧត្ដម បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិការ​