រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម​របស់ Mark & Kimberly ជាមួយ​បទ​ចម្រៀង​ពិសេស​

​កន្លងមក​មាន​ព័ត៌មាន​ល្បី​ពីនេះ​ល្បី​ពី​នោះ មិន​ដាច់​សូរ​រវាង Mark & Kimberly ដោយមាន​មតិ​ខ្លះ និយាយថា នេះ​គ្រាន់តែ​ជា​ឆាកល្ខោន​ស្នេហា​របស់​អ្នក​ទាំងពីរ ដើម្បី​បិទបាំង​ព័ត៌មាន​ខ្លះ​តែប៉ុណ្ណោះ​ដូច្នេះ​សូម​បង្ហាញ​សកម្មភាព ដើម្បី​បំបាត់​ចម្ងល់​ទាំងឡាយ ដែលមាន​ការសង្ស័យ​ទាំងអស់ ដោយ​អ្នក​ទាំងពីរ បាន​បញ្ចេញ​មនោសញ្ចេតនា​នៃ​ការស្រឡាញ់​រវាង​គ្នា​នឹង​គ្នា​។ សូម​មើល​រូបភាព​ទាំងអស់គ្នា​….

 

​អ្វីដែល​ពិសេស គឺមាន​ចម្រៀង​មួយ​បទ ដែល​តែង​សំរាប់​ស្នេហា​អ្នក​ទាំងពីរ​នេះ​…

សិទ្ធី