ចិន៖ក្រុង​ប៉េកាំង​ប្រកាស​អាសន្ន​ពី​កម្រិត​ផ្សែងពុលខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​បរិយាកាស

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី៧ ធ្នូ រដ្ឋាភិបាល​ចិន​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ពី​អត្រា​ផ្សែងពុល​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់​ក្នុង​បរិយាកាស​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង។ នេះ​ជា​លើកទី១​ដែល​ចិន​បាន​ប្រកាស​សារភាព​ជា​ផ្លូវការ​ពី​គុណភាព​ខ្យល់​ក្នុង​បរិយាកាស​ដ៏​អាក្រក់​ពោរពេញ​ដោយ​ជាតិពុល។ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ផ្សែងពុល​នៅ​ក្នុង​បរិយាកាស ចៅហ្វាយ​ក្រុង​ប៉េកាំង​បាន​ផ្តើម​ចាត់​វិធានការ​ពិសេស​មួយ​ចំនួន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ធ្នូ​សម្រាប់​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង។