រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015


រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

នា​ពិព័រណ៍​រថយន្ត​អន្តរជាតិ Motor Expo 2015 លើក​ទី៣២ នៅ​ប្រទេស​ថៃ ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​ជា​ច្រើន បាន​បង្ហាញ​រថយន្ត​ទំនើប​របស់​ខ្លួន​ប្រជែង​គ្នា ហើយ​​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​ខ្លាំង​ពី​អ្នក​ដែល​ទៅ​ទស្សនា​ពិព័រណ៍។

 

ក្នុង​នោះ រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើប​និង​ល្បី​ឈ្មោះ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​រាង​យ៉ាង​សង្ហារ​ក្នុង​ពិព័រណ៌ Motor Expo 2015 ក៏​មាន​វត្តមាន​ Lamborghini Huracan Spyder និង McLaren 570S Coupe ផង​ដែរ។

 

តោះ​ទស្សនា​រថយន្ត​ស្ព័រ​ដែល Sabay ផ្តិត​យក​ផ្ទាល់​ពី Motor Expo 2015 ប្រទេស​ថៃ​តិច​មើល៍​ ស្អាត​ប៉ុណ្ណា​ដែរ?

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

រថយន្ត​ស្ព័រ​ទំនើបៗ​កម្រ​​ឃើញ​​នៅ​ខ្មែរ បង្អួត​រាង​ជែង​សម្រស់​​គ្នា​នៅ Motor Expo 2015

 

អាន៖ Kawasaki ZX-10R ស៊េរី ០១៦ ដាក់​លក់​ទីផ្សារ​ថៃ​ តម្លៃ ១៦ ០០០​ដុល្លារ

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត