នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

ភ្នំពេញ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នៅរាត្រីថ្ងៃចន្ទនេះ បានរំលេចរូបភាពជាច្រើន ទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាព ស្ពានអាកាសតិចណូ បន្ទាប់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង កាលពីថ្ងៃ ទី២២ ខែ វិច្ឆិកា កន្លងមកនេះ។

សម្តេចតេជោ បានសរសេរនៅលើ បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដ៏ពេញនិយមរបស់ខ្លួនថា “ស្ពានអាកាសតិចណូ ជាស្ពានអាកាសទី ៤ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ....បានជួយសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងច្រើន។ សូមប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមជួយគ្នា រក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ និង គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលបើកបរ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះ ក៏ដូចជាចៀសផុតពី គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍”។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តមិនរាថយ ក្នុងការខិតខំកសាងសមិទ្ឋផលជាតិ ជាច្រើនថែមទៀត ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋ មានផ្លូវស្ពានល្អៗ ប្រើប្រាស់ និង ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ នៅក្នុងប្រទេសជាតិទាំងមូល៕

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញស្ពានអាកាសតិចណូ ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង