តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥


តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

តារា​ល្បី​ៗ​នៅ​ហូលីវូដ​ជា​ច្រើន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​របស់​ខ្លួន​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ខ្លាំង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ ដោយ​សារ​ការ​ប្រែប្រួល​រូបរាង​ស្ទើរ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​របស់​ពួក​គេ។ គេហទំព័រ Asian Town បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​រូប​ភាព​តារា​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ប្រែ​ក្លាយ​រូប​រាង​ទៅ​ជា​ធាត់​ខ្លាំង និង​ស្គម​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​​ដូច​ជា៖

 

Selena Gomez

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Tara Reid

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Steven Tyler

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Amy Schumer

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Vin Diesel

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Lena Dunham

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Adam Sandler

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Leonardo DiCaprio

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Mariah Carey

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Johnny Depp

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

Chris Hemsworth

 

តារា​ល្បី​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​ខូច​រាង​ខ្លាំង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

 

ចុចអាន៖តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្លាយ​ជា​ជាំ​មុខ​ជាំ​មាត់ ដើម្បីយុទ្ធនាការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ហិង្សា

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ asiantown