រដ្ឋសភា កំពុងបើក មហាសន្និបាត លើកទី៨ សភាតំបន់អាស៊ី APA

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ កម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃមហាសន្និបាតលើកទី៨ សភាតំបន់អាស៊ី APA ក្រោមប្រធានបទ “ការជំរុញសន្តិភាព ការផ្សះផ្សា និងការសន្ទនា នៅតំបន់អាស៊ី” ។

សូមបញ្ជាក់ថា សភាកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំរៀបមហសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ី (APA) លើកទី៨ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារសុខា និងរ៉េស៊ីដង ។ មហាសន្និបាតនេះ នឹងមានគណៈប្រតិភូជាប្រធាន ជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា នៃប្រទេសសមាជិកសភាតំបន់អាស៊ី យ៉ាងតិចចំនួន ២៣ប្រទេសចូលរួម  ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូបណ្តាប្រទេស ជាអ្នកសង្កេតការណ៍ និងអង្គការដៃគូរបស់ អេភីអេ មួយចំនួនទៀតផង៕

រដ្ឋសភា កំពុងបើក មហាសន្និបាត លើកទី៨ សភាតំបន់អាស៊ី APA

រដ្ឋសភា កំពុងបើក មហាសន្និបាត លើកទី៨ សភាតំបន់អាស៊ី APA

រដ្ឋសភា កំពុងបើក មហាសន្និបាត លើកទី៨ សភាតំបន់អាស៊ី APA