ទំលាប់​ទាំង 5 ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចង​ចាំ​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងធម្មតា!

យើងហ៊ាននិយាយថា បើសិនជាមិត្ត អ្នកអាន រក្សាទំលាប់ទាំង 5 នេះបាន អ្នកនឹងមាន ការចងចាំ មួយដ៏ល្អ ហើយមិនងាយ នឹងបំភ្លេច ទៀតផង។​ ជាពិសេសនោះ អ្នកអាច មានប្រាជ្ញា ឆ្លាតជាងវៃ ផងដែរ។

ទំលាប់​ទាំង 5 ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចង​ចាំ​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងធម្មតា!

មនុស្សភាគច្រើន រំលងទំលាប់ ទាំងនេះ ដោយសារ ទំលាប់ទាំងនេះ មិនងាយស្រួល ក្នុងការអនុវត្ត នោះទេ ហើយក៏មាន មនុស្សមួយចំនួន គ្មានពេល ទំនេរ អនុវត្តទំលាប់ ទាំងនេះដែរ តែបើមាន ពេល អាចឆ្លៀតបន្តិច ក៏បានដែរ។

1. ការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់

ទំលាប់​ទាំង 5 ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចង​ចាំ​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងធម្មតា!

2. ការលេងឧបករណ៍តន្រ្តីណាមួយ

ទំលាប់​ទាំង 5 ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចង​ចាំ​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងធម្មតា!

3. ការលេងវីដេអូហ្គេម

ទំលាប់​ទាំង 5 ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចង​ចាំ​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងធម្មតា!

4. ការរៀនភាសាផ្សេងៗ

ទំលាប់​ទាំង 5 ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចង​ចាំ​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងធម្មតា!

5. ការអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើន

ទំលាប់​ទាំង 5 ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចង​ចាំ​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងធម្មតា!

នេះជាទំលាប់ល្អៗ ដែលអ្នក គួរតែអនុវត្ត មិនអាច រំលងបាន ដើម្បីធ្វើឲ្យ ខួរក្បាល របស់អ្នក ដំនើរការល្អ និងមាន សុខភាពល្អ ដូចនេះការ ចងចាំរបស់អ្នក ក៏រីកលូតលាស់ ថែមទាំង ធ្វើឲ្យឆ្លាត ជាងធម្មតា ផងដែរ។

  • ដោយ: Hong
  • 11:08 AM, 08 December
  • ប្រភព: Business Insider
  • Tag: សុខភាព
  • ទំលាប់​ទាំង 5 ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចង​ចាំ​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងធម្មតា!已关闭评论
  • 329 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/08  Category:សុខភាព