ចំណូលអង្គរ សម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ មានជាង៥,៨៧ លានដុល្លារ កើន៥,៧២% ធៀបឆ្នាំមុន

ចំណូលអង្គរ សម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ មានជាង៥,៨៧ លានដុល្លារ កើន៥,៧២% ធៀបឆ្នាំមុន

  • ចំណូលអង្គរ សម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ មានជាង៥,៨៧ លានដុល្លារ កើន៥,៧២% ធៀបឆ្នាំមុន已关闭评论
  • 344 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/08  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: