ព្រាប កុល៖ ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​អន​ឡាញ​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​អំពើ​ពុក​រលួយ​

ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ដំបូង​បំផុត​របស់​ប្រទេ​ស​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បាន​សម្ពោធ​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​ហើយ​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ ​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​។​ លោក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​​ពាណិជ្ជកម្ម​ បា​នហៅ​ការ​ចុះ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​នេះ​ ថា​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អ្នក​ដែល​ចង់​ចុះ​បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មី​ៗ​ ឯ​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ថា​ការណ៍​នេះ​ថា​ អាច​កាត់​បន្ថយ​អំពើ​ពុក​រលួយ​បាន។ ​ អត្តបទដោយ៖ ឃុត សុខឿន