កម្មករ​រោងចក្រ​ស្បែកជើង​លី​ដ​វីន​ស៊ូ​ប្រមាណ​១០០០​នាក់​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ទាមទារ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​១២​ចំណុច

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រុមកម្មករ​ស្បែកជើង​លី​ដ​វីន​ស៊ូ​ប្រមាណ​១០០០​នាក់​បាននាំគ្នា​ឈរ​តវ៉ា នៅមុខ​រោងចក្រ ស្ថិតក្នុង​សង្កាត់​ចោមចៅ​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​ទាមទារ​ប្រាក់​ដំណាច់ឆ្នាំ និង​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​ជាច្រើន​ទៀត​។ 

​    ​គួរ​បញ្ជាក់ថា ក្រុមកម្មករ បាន​អះអាងថា ពួកគេ​មិន​បញ្ឈប់​ការតវ៉ា​ឡើយ​បើ​គ្មាន​ដំណោះស្រាយ​៕

កម្មករ​រោងចក្រ​ស្បែកជើង​លី​ដ​វីន​ស៊ូ​ប្រមាណ​១០០០​នាក់​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ទាមទារ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​១២​ចំណុច
កម្មករ​រោងចក្រ​ស្បែកជើង​លី​ដ​វីន​ស៊ូ​ប្រមាណ​១០០០​នាក់​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ទាមទារ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​១២​ចំណុច
កម្មករ​រោងចក្រ​ស្បែកជើង​លី​ដ​វីន​ស៊ូ​ប្រមាណ​១០០០​នាក់​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ទាមទារ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​១២​ចំណុច