ម៉ូដែលរូបស្រស់ Kylie Jenner ក្លាយជាតុក្កតា លើទស្សនាវដ្តី Interview

អាមេរិក៖ តារាម៉ូដែលសិចស៊ីវ័យ ១៨ឆ្នាំ Kylie Jenner ថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយ ស្ទីល ថតបែបតុក្កតា សម្រាប់ទស្សនាវដ្តី Interview លេខថ្មីសម្រាប់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

ព័ត៌មានពីទស្សនាវដ្តី People បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី៨ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥នេះ បានឲ្យដឹងថារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាត របស់ ម៉ូដែល Kylie Jenner ប្អូនស្រីនាង Kim Kardashian   ដែលថតដោយអ្នកលោក Steven Klein សម្រាប់ទស្សនាវដ្តី Interview ចំណងជើងថា "Keeping Up With The Kardashian" កំពុងទួលចំណាប់អារម្មណ៍ ដោយមើលទៅនាង មិនដូចមនុស្សទាល់តែសោះ ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដ៏សិចស៊ី បង្ហាញទាំងល្វែងលើនិងក្រោម៕

ម៉ូដែលរូបស្រស់ Kylie Jenner ក្លាយជាតុក្កតា លើទស្សនាវដ្តី Interview

ម៉ូដែលរូបស្រស់ Kylie Jenner ក្លាយជាតុក្កតា លើទស្សនាវដ្តី Interview

ម៉ូដែលរូបស្រស់ Kylie Jenner ក្លាយជាតុក្កតា លើទស្សនាវដ្តី Interview

ម៉ូដែលរូបស្រស់ Kylie Jenner ក្លាយជាតុក្កតា លើទស្សនាវដ្តី Interview

ម៉ូដែលរូបស្រស់ Kylie Jenner ក្លាយជាតុក្កតា លើទស្សនាវដ្តី Interview