នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ

ភ្នំពេញ ៖ កម្លាំងនគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ដែលដឹកនាំដោយ លោកឧត្តមសេនីយ៍ អ៊ុក ហៃសិលា ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រធាន ស៊ើបអង្កេត និងអនុវត្តនីតិវិធី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅរសៀលថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ បានចុះប្រមូល និងឃាត់ខ្លួន ប្រុសស្រីជនជាតិវៀតណាម ចំនួន១៤នាក់ នៅក្នុងភូមិដើមចាន់ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២ ខណ្ឌច្បារអំពៅ។

តាមសេចក្តីរាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា ជនជាតិវៀតណាម១៤នាក់ ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះ មានប្រុសចំនួន៧ នាក់ និងស្រ្តីចំនួន៧ នាក់ ក្រោយឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទំាងនេះ នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រធាន ស៊ើបអង្កេត និងអនុវត្តនីតិវិធី នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅរសៀលនេះផងដែរ៕

នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ

នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ

នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ

នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ

នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ

នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ

នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ

នគរបាល អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ វៀតណាម ១៤នាក់ នៅច្បារអំពៅ ពិនិត្យលិខិតស្នាម ស្នាក់នៅ