ក្រសួងរៀបចំដែនដី ចេញលិខិតឲ្យ មន្ទីរផ្អាកការចេញប្លង់ នៅតំបន់ព្រែកទប់

ព្រះសីហនុ៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បាន ចេញលិខិតមួយ ដើម្បីឲ្យមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ខេត្តព្រះសីហនុ អនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ ការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗ និងពន្យារពេលជាបណ្តោះអាសន្ន នៃការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលស្ថិតនៅជុំវិញតំបន់ព្រែកទប់ ដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយ ការពារ ថែរក្សានូវបរិស្ថាន និងប្រភពទឹកសាបសម្រាប់ ផ្គត់ផ្គង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ៕

ក្រសួងរៀបចំដែនដី ចេញលិខិតឲ្យ មន្ទីរផ្អាកការចេញប្លង់ នៅតំបន់ព្រែកទប់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី ចេញលិខិតឲ្យ មន្ទីរផ្អាកការចេញប្លង់ នៅតំបន់ព្រែកទប់