សម្តេច ហេង សំរិន អនុញ្ញាតិឲ្យគណៈប្រតិភូAPA ជួបមុនបើកកិច្ចប្រជុំ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ បានអនុញ្ញាតិឲ្យគណៈប្រតិភូ នៃសន្និសីទសភាតំបន់អាស៊ី (APA) លើកទី៨ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម មុនពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំ។

សម្តេច ហេង សំរិន អនុញ្ញាតិឲ្យគណៈប្រតិភូAPA ជួបមុនបើកកិច្ចប្រជុំ

សម្តេច ហេង សំរិន អនុញ្ញាតិឲ្យគណៈប្រតិភូAPA ជួបមុនបើកកិច្ចប្រជុំ

សម្តេច ហេង សំរិន អនុញ្ញាតិឲ្យគណៈប្រតិភូAPA ជួបមុនបើកកិច្ចប្រជុំ