មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)

មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)

យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក សម្រាប់បេសកកម្មយោធាកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើតេស្តសាកល្បងពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យ ជាមួយនឹងសត្រូវរបស់ខ្លួន។ ចំពោះប្រតិប្បត្តិការនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ៏តូចល្អិតមួយនេះ មិនត្រឹមតែបានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យ និងបង្ហាញពីភាពបាញ់ប្រហារយ៉ាងមុតមាំរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេ វាបានបង្ហាញពីការរចនារូបរាងដ៏ពិសេសថែមទៀតផង។

មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)

មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)

មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)

មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)

មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកមើលយន្តហោះសម្រាប់ចារកម្មគ្មានមនុស្សបើក តម្លៃ 40,000$ (VDO)

ចុះថ្ងៃទី 09 ខែវិធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ