«​ស្លាប់​ហើយ​អាច​រស់​ឡើងវិញ​» ជា​គម្រោង​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ចង់​ធ្វើឱ្យ​បានសម្រេច​៣​ទសវត្ស​ទៀត​

​ការរស់រានមានជីវិត​យូរអង្វែង​ក្លាយជា​ការចាប់អារម្មណ៍​ពី​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និង​អ្នកជំនួញ ហើយ​ពួកគេ​តែងតែ​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​ការស្វែងរក​វិធីសាស្ត្រ​ដើម្បី​ពន្យារ​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​ឱ្យ​រស់​បានយូរ​ឆ្នាំ​ទៀត ។ យ៉ាងណាមិញ​ក្រុមហ៊ុន​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្រុង​ឡូសអេនចឺឡេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ឈ្មោះ «Humai» ចង់​បង្កើត​គំនិ