ពេជ្រ សោភា ទទួលស្គាល់​សារ​លាឈប់​ពី​ហង្ស​មាស​

​ភ្នំពេញ​: ឆ្លើយតប​សារ​ដែល​កំពុង​ក្លាយជា​ចម្ងល់​មហាជន​អ្នកគាំទ្រ និង​លើក​ជា​សំណួរ​ថា តើ​មាន​មូលហេតុ​អ្វី បានជា ពេជ្រ សោភា ប្រកាស​ឈប់​ពី​ហង្ស​មាស ដោយ​ពុំ​ដែលមាន​ឮ​ភាព​រកាំរកូស​ពីមុន តារាចម្រៀង​អ្នកនាង ពេជ្រ សោភា នាង​ក៏​ស្នើសុំ​មិន​បញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុ ប៉ុន្តែ​នាង​បាន​ទទួលស្គាល់ថា សារ​លាឈប់​ពី​ទ្រនំ​ហង្