បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

ភ្នំពេញ៖ លោកបណ្ឌិត សុខ ទូច ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវ ព្រំដែនកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥នេះ បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើប ពេលបានឃើញបង្គោលព្រំដែន ដែលបារាំងបានបន្សល់ទុកឋិត នៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម។

លោកបណ្ឌិត សុខ ទូច បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ឲ្យដឹងថា “ថ្ងៃនេះយើងហត់ណាស់ តែយើងសប្បាយចិត្ត ព្រោះបានឃើញបង្គោលបារាំង ជាច្រើនដែលកំពុងឋិតនៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន នៃប្រទេសទាំងពីរ”។

គួរបញ្ជាក់ថា លោកបណ្ឌិត សុខ ទូច ធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៊ីធីវី (BTV) ទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមថា លោកមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសារាចរមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជួលដីទៅឲ្យខាងភាគីវៀតណាមនិងប្រទេសក្បែរខាង ដើម្បីជៀសវាងកើតមាន បញ្ហាជម្លោះព្រំដែន តទៅទៀត៕

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

បណ្ឌិត សុខ ទូចៈ ហត់តែសប្បាយ ពេលឃើញបង្គោល ព្រំដែន បារាំងបន្សល់ ឋិតលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម