ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរ​ស្នើ​ឲ្យ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ពី​ស្តង់ដារ​ និង​នយោបាយ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន ​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មេដឹកនាំ​សភា​នៃ​តំបន់​អាស៊ី ​រួម​ចំណែក​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​នានា​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ពី​នយោបាយ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម។​ ការ​ពោល​ដូច្នេះ​បាន​ធ្វើ​​ឡើង​ខណៈ​ដែល​ លោក​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​មហា​សន្និបាត​សភា​តំបន់​អាស៊ី​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ ដែល​មាន​កម្ពុជាជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ។ ក្រៅ​ពី​នេះ​លោក​ហ៊ុន ​សែន​ ក៏​បាន​និយាយ​ដល់​ការ​រីករាល​ដាល​នៃ​បដិវត្តព័ណ៌​ ដែល​ជា​ប្រធាន​បទ​ក្តៅ ​និង​ស្តង់ដារ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ភេរវកម្ម​។