ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​អន្ដរជាតិ Anglo American កាត់​បន្ថយ​បុគ្គលិក​៨ម៉ឺន​៥ពាន់​នាក់​ទូទាំង​ពិភព​លោក​

ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​អន្ដរជាតិ Anglo American មាន​ផែនការ​កាត់​បន្ថយ​បុគ្គលិក​៨ម៉ឺន​៥ពាន់​កន្លែង​ទូទាំង​ពិភព​លោក។

  • ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​អន្ដរជាតិ Anglo American កាត់​បន្ថយ​បុគ្គលិក​៨ម៉ឺន​៥ពាន់​នាក់​ទូទាំង​ពិភព​លោក​已关闭评论
  • 204 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/09  Category:ព័ត៌មាន