ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះសីហនុ៖ មានករណីអគ្គិភ័យបានឆាបឆេះបន្ទប់ជួល របស់ជនជាតិរុស្សីម្នាក់ នៅក្នុង Apartment មួយ នៅក្នុងសង្កាត់លេខ០៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលទីតាំងអាគារនោះនៅក្បែរពន្ធធនាគារ កាលពីវេលាម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃពុធទី០៩ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥។

សេចក្តីរាយការណ៍ពីសមត្ថិកិច្ច បានឲ្យដឹងថា អគ្គិភ័យនោះមិនបានធ្វើ ឲ្យខូចខាតដល់អាគារទាំងមូលទេ ដោយសារតែកម្លាំងសមត្ថិកិច្ច បានធ្វើការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលា ហើយថាមូលហេតុដែលបង្កអគ្គិភ័យមានដង្ហើមចង្រិតនោះ ដោយសារលិចធ្លាយធុងហ្គាសចម្អិនម្ហូប៕

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆេះអាគារ​ Apartment មួយកន្លែងនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ