អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

ក្នុង​ពិធី​មង្គលការ កូន​កំលោះ​ក្រមុំ​តែង​ជូន​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​ដើម្បី​ជា​អំណោយ​ដល់​ភ្ញៀវ​ចូល​រួម​នៅ​មុន​ចូល​រោង​ពិធី។ ការ​ជ្រើស​រើស​អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​ពិធី​មង្គលការ​ក៍​ជា​រឿង​សំខាន់​​ ដើម្បី​ជួយ​ញ៉ាំង​ឲ្យ​ពិធី​រៀប​ការ​កាន់​តែ​សប្បាយ​រីករាយ។

 

សម្រាប់​អ្នក​ជិត​មាន​ដំណឹង​ល្អ​ត្រូវ​ចូល​រោង​ជ័យ​ឆាប់​ៗឬ​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួន អាច​ទស្សនា​ពី​តម្លៃ​​អំណោយ​ទាំង​នេះ​ពី​ហាងOnline wedding gift ដែល​ម្ចាស់​ហាង លោក ទាង ហោវ ប្រាប់​ថា​ជា​ទំនិញ​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ចិននឹងមានតម្លៃចន្លោះពី ០.2$-1$។​

 

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

អំណោយ​ស្អាត​ៗ​សម្រាប់​រៀប​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

 

 

 

សូមអាន៖  ​​​​​​អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា
រូប​ថត៖ ផ្ដល់​ឲ្យ