ហាងលក់សំលៀក បំពាក់ Dapper in Cambodia បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ក្នុងឱកាសបុណ្យសិទ្ធិ មនុស្សអន្តរជាតិ១០ ធ្នូ

 ភ្នំពេញ៖ សំរាប់ទិវាបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ “Dapper” យើងខ្ញុំសូមផ្តល់ជូន នូវការបញ្ចុះតំលៃពិសេស រាល់ការជាវផលិតផល ពីហាងយើងខ្ញុំ៖
-សំរាប់ស្រ្តី
* ជាវផលិតផល ២ បញ្ចុះតំលៃ ១៥%
* ជាវផលិតផល ៤ បញ្ចុះតំលៃ ២០%
* ជាវផលិតផល ៦ បញ្ចុះតំលៃ ៣០%
-សំរាប់បុរស
* ជាវផលិតផល ២ ឡើងទៅ បញ្ចុះតំលៃ ១៥%

Facebook: Cyrus Heng

ហាងលក់សំលៀក បំពាក់ Dapper in Cambodia បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ក្នុងឱកាសបុណ្យសិទ្ធិ មនុស្សអន្តរជាតិ១០ ធ្នូ

  • ហាងលក់សំលៀក បំពាក់ Dapper in Cambodia បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ក្នុងឱកាសបុណ្យសិទ្ធិ មនុស្សអន្តរជាតិ១០ ធ្នូ已关闭评论
  • 280 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/09  Category:ក្នុងស្រុក