ចាំកាល តោះនាំគ្នាអាប់ដែតទៅកាន់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មី iOS 9.2 [Download]

ចាំកាល តោះនាំគ្នាអាប់ដែតទៅកាន់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មី iOS 9.2 [Download]

មិនជាយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនូវ iOS 9.1 រួចមក ពួកគេក៏បន្តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សារជាថ្មីទៀត នូវកំណែចុងក្រោយនៃ iOS 9.2 ។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា សំរាប់ iOS ជំនាន់ចុងក្រោយនេះ គឺពុំមានការអាប់ដែតអ្វីថ្មីច្រើននោះឡើយ ដោយគ្រាន់តែពួកគេបានកែនូវកំហុសឆ្គងមួយចំនួនធំ ដែលរមែងតែងកើតឡើងនៅលើ iOS ជំនាន់មុន។ សំរាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់អាប់ដែត សូមធ្វើការតម្លើងតាមរយៈ OTA នៅក្នុង Settings ផ្ទាល់ក៏បាន ឫធ្វើការ Restore ថ្មីតាមរយៈ iTunes ក៏បាន។ តំណ Link ទាញយញ សូមចុច Download នៅខាងក្រោម :)

iPhone

 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 5s (Model A1453, A1533)
 • iPhone 5s (Model A1457, A1518, A1528, A1530)
 • iPhone 5c (Model A1456, A1532)
 • iPhone 5c (Model A1507, A1516, A1526, A1529)
 • iPhone 5 (Model A1428)
 • iPhone 5 (Model A1429)
 • iPhone 4s
 • iPod touch

  Download iOS 9.2 [iPad] បាននៅទីនេះ