ភេរវកម្ម​ប៉ារីស៖រក​ឃើញ​អត្តសញ្ញាណ​ភេរវជន​ទី៣ ដែល​វាយប្រហារ​ក្នុង​សាលប្រគំតន្រ្តី​ក្រុង​ប៉ារីស

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារំាង ជិត ១ខែ​ក្រោយ​អំពើ​ភេរវកម្ម​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស និង​ជាយ​ក្រុង​ប៉ារីស​ដែល​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ ១៣០នាក់ និង​របួស​ជាង ៣០០នាក់​កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា​មក ការ​ស៊ើបអង្កេត​បាន​និង​កំពុង​បន្ត​ធ្វើ ពិសេស​តាម​រក​ចាប់​ជនដៃដល់​ដែល​កំពុង​គេចខ្លួន និង​ស្វែង​រក​អត្តសញ្ញាណ​ពិត​របស់​ភេរវជន​ដែល​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​បទអន្តរាគមន៍​របស់​ប៉ូលិស។ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី៩ ធ្នូ​នេះ ប៉ូលិស​ទើប​បាន​ទម្លាយ​ឲ្យ​ដឹង​នូវ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​ភេរវជន​ទី៣ ចុង​ក្រោយ​ដែល​បាន​វាយប្រហារ​នៅ​ក្នុង​សាលប្រគំតន្រ្តី​ឈ្មោះ​បាតាក្លង់​ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស​នា​ថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា​កន្លង​ទៅ។