លោកស្រី មែរកិល ជាប់​ជា​ឥស្សរជន​ឆ្នើមប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥របស់​ទស្សនាវដ្តីTime

លោកស្រី​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ត្រូវ​បាន​ទស្សនាវដ្តី​អាមេរិក​ ថែម Time ផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់ ជា​ឥស្សរជន​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៥ ព្រោះ​​លោកស្រី​មែរកិល មាន​ស្នាដៃ​និង​សមត្ថភាព​​ខ្ពស់​ ប្រឈម​មុខ​នឹង​វិបត្តិ​ជា​ច្រើន​នៅ​អឺរ៉ុប ដែល​កើត​ឡើង​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​នេះ។