ចាប់​ពីខែ​ក្រោយ​ទៅ​តំណាង​រាស្ដ្រ​សហព័ន្ធ​អូស្ដ្រាលី​នឹង​បាន​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​បៀ​វត្សរ៍​២%​

ចាប់​ពី​ខែ​ក្រោយ​ទៅ​បណ្ដា​អ្នក​នយោបាយ​តំណាង​រាស្ដ្រ​សហព័ន្ធ​អូស្ដ្រាលី​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​ចំនួន​២%។

  • ចាប់​ពីខែ​ក្រោយ​ទៅ​តំណាង​រាស្ដ្រ​សហព័ន្ធ​អូស្ដ្រាលី​នឹង​បាន​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​បៀ​វត្សរ៍​២%​已关闭评论
  • 138 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/10  Category:ព័ត៌មាន