ការ​សិក្សា៖ ថ្នាំ​ចិន​សែ​លក់​នៅ​អូស្ដ្រាលី​៩០%​មាន​លាយ​ឡំ​សារធាតុ​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ និង​សត្វ​ជិត​ផុត​ពូជ

ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​នៅ​អូស្ដ្រាលី​បាន​រក​ឃើញ​ថា ថ្នាំ​ចិន​សែ​ខ្លះ​មាន​លាយ​ឡំ​ដោយ​សារធាតុ​ថ្នាំពេទ្យ, មាន​ជាតិ​ដែក​ធ្ងន់ ហើយ​មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​មាន​ធាតុ​សត្វ​ដែល​ជិត​ដាច់​ពូជ​ផង​ដែរ។

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情