អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ស្រ្តី​បោះឆ្នោត​ដើម្បី​គ្រាន់​តែ​ល្អ​ភ្នែក​មើល ឬ​យ៉ាងណា?

ជាលើក​ទី​១​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត​បាន​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ដែល​មាន​ស្រ្តី អាច ឈរឈ្មោះ និង​ទៅ​បោះឆ្នោត។ តាំង​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ប្រជាជន​អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត បាន​ទៅ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​អ្នកតំណាង​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់ ដែល​នៅក្នុង​នោះ មាន​ស្រ្តី​ឈរឈ្មោះ​ប្រមាណ ៩០០​នាក់ និង​បុរស ប្រមាណ ៦ពាន់​នាក់។ នៅក្នុង​ពិភពលោក អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត ជា​ប្រទេស​ចុងក្រោយ​បង្អស់ ជាមួយ​បុរី​វ៉ាទីកង់ ដែល​រារាំង​ស្រ្តី​មិន​ឲ្យ​មាន​សិទ្ធិ​ទៅ​បោះឆ្នោត ឬ​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត។  

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情