ធនាគារ​ADB​ឲ្យ​ចិន​ខ្ចីលុយ យក​ទៅ​កាត់បន្ថយ​ផ្សែង​ពុល​បរិយាកាស

តើ​ចិន ដែល​ជា​មហាអំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ទីពីរ ចាំបាច់​ត្រូវការ​ប្រាក់​កម្ចី​ពី​ធនាគារ​បរទេស ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ខ្យល់​ពុល​បរិយាកាស​របស់ខ្លួន​ដែរ​ឬទេ? នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​សប្តាហ៍​នេះ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី ADB​រួម​ជាមួយ​ធនាគារ​អាល្លឺម់ង់ ទើប​បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ប្រមាណ ៣០០​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ខ្យល់ពុល បរិយាកាស នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង។  

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情