កម្ពុជា ប្រឈម​បញ្ហា​កង្វះ​និស្សិត​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​និង​វិទ្យាសាស្រ្តពិត ខណៈ​សមាហរណកម្ម​អាស៊ានជិត​ឈាន​មក​ដល់

នៅ​ក្នុង​សន្និបាត​អប់រំ​របស់​សមាគម​អតីត​និស្សិត​អាហារ​រូបករណ៍​សហរដ្ឋអាមេរិក(FUSAAC) មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​និង​កីឡាបាន​ថ្លែង​ពី​សារៈ​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ជំនាញ​វិទ្យា​សាស្ត្រ ស្របពេល​ដែល​កម្ពុជា​នឹង​ឈាន​ចូល​សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ។ទន្ទឹម​គ្នានេះ​ ស្ថិតិ​ចុង​ក្រោយ​បំផុតបង្ហាញថា ចំនួន​និស្សិត​ដែល​សិក្សា​មុខ​ជំនាញ​វិទ្យាសាស្ត្រ ដូចជា​ជំនាញ​បច្ចេក​ទេស វិស្វកម្ម​ជា​ដើម​នោះ មាន​ចំនួន​តែ​៥ % ប៉ុណ្ណោះ។ (អត្ថ​បទ​ដោយ សរ ពិសី)  

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情