វៀតណាម​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​ជន​ចំណាក​ស្រុក​ពី​ភូមិ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ និង​រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​

ខណៈ​ពេល​ដែល​សេដ្ឋកិច្ច​កំពុង​រីក​ចម្រើន ទីក្រុង​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​កំពុង​មាន​បញ្ហា​ដោយ​សារ​ជន​ចំណាក​​ស្រុក​នាំគ្នា​សម្រុក​ទៅ​រស់​នៅ​ទីក្រុង​ដោយ​ចាក​ចេញ​ពី​ជីវិត​លំបាក​នៅ​ជន​​បទ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​តែ​មនុស្ស​ចាស់ៗ​ និង​ក្មេងៗ​រស់​នៅ​តាម​ភូមិ។

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情