ប្រទេស​១៩៥​យល់​ព្រម​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ក្រុង​ប៉ារីស​កាត់​បន្ថយ​បញ្ហា​ឡើង​កម្ដៅ​ផែន​ដី

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុ​ដែល​គណៈ​ប្រតិភូ​ពី​ប្រទេស​១៩៥​បាន​យល់​ព្រម​កាល​ពី​ចុង​សប្ដាហ៍​ដើម្បី​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​​បញ្ហា​ឡើង​កម្ដៅ​ភព​ផែន​ដី​បាន​ទទួល​ការ​ស្វាគមន៍​ពី​បណ្ដា​ជន​ថា​ជា​ជ័យ​ជម្នះ​មួយ​សម្រាប់​ផែន​ដី និង​មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ។

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情