គណៈ​រដ្ឋមន្ដ្រី​កម្ពុជា​អនុម័ត​លើ​ការ​អនុវត្ដ​ប្លង់​គោល​ដី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឆ្នាំ​២០៣៥

កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​សប្ដាហ៍​មុន (11/12/2015) គណៈ​រដ្ឋមន្ដ្រី​កម្ពុជា​បាន​ប្រជុំ​ និង​អនុម័ត​សេចក្ដី​ព្រាង​អនុក្រឹត្យ​ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ដ​ប្លង់​​គោល​ដី​រាជ​ធានីភ្នំពេញ​ឆ្នាំ​២០៣៥​។ សេចក្ដី​ព្រាង​នោះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា សព្វ​ថ្ងៃ​ប្រជា​ជន​សរុប​នៅ​ភ្នំពេញ​មាន​​ជិត​២លាន​នាក់​ និង​មាន​ដង់​ស៊ីតេ​ប្រមាណ​២៤៦៨នាក់​ក្នុង​មួយ​គីឡូម៉ែត្រ​ការ៉េ​។

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情