លោក មាស មុ​ត ចូល​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅតុលាការ​ដោយស្ម័គ្រ​ចិត្ត

តុលាការ​កាត់​ទោស​អតីត​កម្មាភិបាល​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ធ្នូ​នេះ បានចេ​ញ​សេក្តី​ប្រកាសព័ត៌​មានថា​លោក​មាស មុត មេទ័ព​ជើង​ទឹក​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​សម្រេច​ចូល​ខ្លួន​ដោយស្មគ្រ័​ចិត្ត​ចំពោះ​មុខ​តុលាការ ទាក់​ទង​នឹង​សំណុំ​រឿង​០០៣។ ការ​ចេញ​ដីការ​នៅថ្ងៃនេះ បាន​មោឃៈ​នូវ​ដីកា​សម្រេច​នាំ​ខ្លួន​និង​ដីកា​ដាក់​ឱ្យ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ពិនិត្យ​ដោយ​កំបាំង​មុខ។

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情