​អ្នករត់​ម៉ូតូ​រ៉ឺម៉ក​កង់​បី​ជាង​មួយ​ពាន់​នាក់​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ជា​សមាជិក CPP

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រុម​អ្នករត់​ម៉ូតូ​រ៉ឺម៉ក​កង់​បី​ប្រមាណ​១៥០០​នាក់ មកពី​គ្រប់ទិសទី​ក្នុង​ជ​ធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ បានមក​ជួបជុំគ្នា​នៅ​មន្ទីរ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ប​ញ្ជូ​ល​ឈ្មោះ ជា​សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ស្របតាម​ឆ​ន្ទះ និង​ក្តី​ស្រឡាញ់​របស់ខ្លួន ជាមួយនឹង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដែល​នាំ​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេសជាតិ​មាន​សុខសន្តិភាព និង​រីកចម្រើន​លើ​គ្រប់​វិស័យ​៕

​អ្នករត់​ម៉ូតូ​រ៉ឺម៉ក​កង់​បី​ជាង​មួយ​ពាន់​នាក់​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ជា​សមាជិក CPP
​អ្នករត់​ម៉ូតូ​រ៉ឺម៉ក​កង់​បី​ជាង​មួយ​ពាន់​នាក់​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ជា​សមាជិក CPP