​ព្រឹទ្ធសភា​បើក​កិច្ចប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​នីតិកាល​ទី​៣ ពិនិត្យ​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្ថិតិ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា​នៃ​ព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំ​វិសាមញ្ញព្រឹទ្ធសភា ​នីតិកាល​ទី​៣  ដើម្បី​ពិនិត្យ និង​ឲ្យ​យោបល់​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី​ស្ថិតិ​៕

​ព្រឹទ្ធសភា​បើក​កិច្ចប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​នីតិកាល​ទី​៣ ពិនិត្យ​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្ថិតិ​