លោក គួច ចំរើន បើកកិច្ចប្រជុំ ទប់ស្កាត់ការផ្ទុះ ករណីចោរកម្មក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំ គណៈបញ្ជាការ ឯកភាពខណ្ឌ ដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានក្នុងការផ្ទុះករណី ចោរកម្មក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន ដែលផ្តល់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ដើមអម្ពិល នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូនេះបានឲ្យ ដឹងថា «កិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការ ឯកភាពខណ្ឌនេះ ក្រោមអធិបតីភាព លោក គួច ចំរើន អភិបាលនៃ គណៈអភិបាល ខណ្ឌដូនពេញ ដើម្បីកំណត់សកម្មភាព អស្ថេរភាពក្នុងការឆ្លើយតប ការទប់ស្កាត់ កាត់បន្ថយឲ្យ បាន ក្នុងការផ្ទុះករណីចោរកម្ម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ »៕

លោក គួច ចំរើន បើកកិច្ចប្រជុំ ទប់ស្កាត់ការផ្ទុះ ករណីចោរកម្មក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ

លោក គួច ចំរើន បើកកិច្ចប្រជុំ ទប់ស្កាត់ការផ្ទុះ ករណីចោរកម្មក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ

លោក គួច ចំរើន បើកកិច្ចប្រជុំ ទប់ស្កាត់ការផ្ទុះ ករណីចោរកម្មក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ