ម៉ាកែតបង្ហាញពី រូបភាពរាជធានី ភ្នំពេញធំជាងគេ និងដំបូងបង្អស់

ភ្នំពេញ៖អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានអញ្ជើញទស្សនា ម៉ាកែតបង្ហាញពីរូបភាពរាជធានីភ្នំពេញធំជាងគេ និងដំបូងបង្អស់ដែលនឹងលេចចេញជារូបរាងឡើងបង្ហាញជូនភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ជាមួយនឹងការដាក់សម្ពោធអគាររដ្ឋបាលឯកភាពសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពស់ ១២ជាន់ រួមនឹងចំណតយានយន្តក្រោមដីរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមុនដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជា៕

ម៉ាកែតបង្ហាញពី រូបភាពរាជធានី ភ្នំពេញធំជាងគេ និងដំបូងបង្អស់

ម៉ាកែតបង្ហាញពី រូបភាពរាជធានី ភ្នំពេញធំជាងគេ និងដំបូងបង្អស់