បទ​សម្ភាសន៍ VOA៖ អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​និពន្ធ​ប្រលោម​លោក​បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម​បែប​មនោសញ្ចេតនា

បទ​សម្ភាសន៍ VOA៖ អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​និពន្ធ​ប្រលោម​លោក​បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម​បែប​មនោសញ្ចេតនា

កវី​និពន្ធ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ អ្នកនាង ហ៊ឹម ច័ន្ទ​ឫទ្ធី​ សង្ឃឹម​ថា ស្នាដៃ​ប្រលោម​លោក​ថ្មី​របស់​អ្នក​នាង​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា​«បារមី​រស្មីពណ៌មាស​រះឡើង‍» ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​សំណាក់​ទស្សនិកជន​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ) បទ​សម្ភាសន៍ VOA៖ អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​និពន្ធ​ប្រលោម​លោក​បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម​បែប​មនោសញ្ចេតនាកម្រប​សៀវភៅ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា«‍បារមី​រស្មីពណ៌មាស​រះឡើង‍» គឺជា​សៀវភៅ​ដែល​និពន្ធ​ដោយ​អ្នកនាង ហ៊ឹម ច័ន្ទ​ឫទ្ធី។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

x
បទ​សម្ភាសន៍ VOA៖ អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​និពន្ធ​ប្រលោម​លោក​បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម​បែប​មនោសញ្ចេតនា

កម្រប​សៀវភៅ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា«‍បារមី​រស្មីពណ៌មាស​រះឡើង‍» គឺជា​សៀវភៅ​ដែល​និពន្ធ​ដោយ​អ្នកនាង ហ៊ឹម ច័ន្ទ​ឫទ្ធី។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)អ្នក​នាង ហ៊ឹម ច័ន្ទឫទ្ធី កំពុង​ត្រៀម​ចេញ​ផ្សាយ​សៀវភៅ​ជា​ស្នាដៃ​ទី​២​របស់​អ្នកនាង ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា Rise of the Golden Aura។ វ៉ាស៊ីនតោន—

កំណត់​និពន្ធ៖ អ្នក​នាង ហ៊ឹម ច័ន្ទឫទ្ធី ​ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង គឺ​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា When broken glass floats: Growing up under the Khmer Rouge​ ដែល​ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ថា អំបែង​អណ្តែត។ សៀវភៅ​នោះ​គឺ​ជា​ស្នាដៃ​ទី១​របស់​អ្នក​នាង ដែល​និយាយ​អំពី​ការ​ចងចាំ​របស់​អ្នកនាង​នៅ​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម ហើយ​ទទួល​បាន​ប្រជាប្រិយភាព​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​ប្រជាជន​ទាំង​នៅ​ក្នុង​និង​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។

បទ​សម្ភាសន៍ VOA៖ អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​និពន្ធ​ប្រលោម​លោក​បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម​បែប​មនោសញ្ចេតនាកម្រប​សៀវភៅ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា«‍បារមី​រស្មីពណ៌មាស​រះឡើង‍» គឺជា​សៀវភៅ​ដែល​និពន្ធ​ដោយ​អ្នកនាង ហ៊ឹម ច័ន្ទ​ឫទ្ធី។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
x
បទ​សម្ភាសន៍ VOA៖ អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​និពន្ធ​ប្រលោម​លោក​បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម​បែប​មនោសញ្ចេតនា

កម្រប​សៀវភៅ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា«‍បារមី​រស្មីពណ៌មាស​រះឡើង‍» គឺជា​សៀវភៅ​ដែល​និពន្ធ​ដោយ​អ្នកនាង ហ៊ឹម ច័ន្ទ​ឫទ្ធី។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)