មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ ZTE

មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ ZTE

កាលពីថ្មីៗ នេះក្រុមហ៊ុន ZTE បានបញ្ចេញនូវកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថា ZTE Blade S7 ។ S7 មួយនេះវាបានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ មិនចាញ់ស្មាតហ្វូនប្រភេទ Android ផ្សេងឡើយ។

មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ ZTE

មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ ZTE

មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ ZTE

មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ ZTE

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ ZTE
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ ZTE

ចុះថ្ងៃទី 12 ខែវិធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:00 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ