ព្រឹក​នេះ​នគរ​បាល​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​កម្រិត​ធ្ងន់​រាជ​ធានីបង្ហាញ​មុខ​ក្រុម​ជន​សង្ស័យប្លន់​

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ នៅ​វេលា​ម៉ោង៩​ព្រឹក ថ្ងៃ​ទី​១៤ ធ្នូ ​នេះ ការិយាល័យ​នគរ​បាល​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​កម្រិត​ធ្ងន់​បាន​បង្ហាញ​មុខ​ក្រុម​ជន​សង្ស័យ​ប្រើ​អាវុធ​បាញ់​ប្លន់​យក​ម៉ូតូ​ពី​ជន​រង​គ្រោះ​តាម​បណ្តា​ខណ្ឌ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​កន្លង​មក​៕