ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ


ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

​រាល់​ចុង​ឆ្នាំ ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​​​មនុស្សម្នា​ប្រុស​ស្រី​កំលោះ​ក្រមុំ​តែង​សម្រុក​រៀបការ​ជាហូរហែ​មិន​ដាច់។ សម្រាប់​ភ្ញៀវកិត្តិយស​មួយ​ចំនួន​តែង​ជួប​បញ្ហា​ថ្ងៃ​ការ​ជាន់​គ្នា​និង​បញ្ហា​មួយ​ទៀត​គឺ​សំលៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង​សម្រាប់​ពាក់​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ។ ដើម្បី​កម្ចាត់​កង្វល់​សម្រាប់ស្បែកជើង​ Sabay នឹង​ណែនាំ​ម៉ូដ​ស្បែក​ជើង​ស្អាត​ៗ​​១០​គូ​សម្រាប់​បុរស​ពាក់​ទៅ​ពិធី​មង្គលការ ក៏​ដូច​ជា​កម្មវិធី​ជួបជុំ ជប់លៀង​ផ្សេង​ៗ៖

 

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

 

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

 

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

 

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

 

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

 

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

 

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ

ស្បែក​ជើង​​១០​ម៉ូដ​សម្រាប់​បុរស​​សម​​ល្មម​​ពាក់​​ចូលរួម​មង្គលការ
ចុចអាន ស្បែកជើង​ផ្ទាត់​៥​ម៉ូដ ​សក្ដិសម​សម្រាប់​អ្នក​ទៅ​ដើរ​លេង​សមុទ្រ

 

ដោយ ហេង​ សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ brostrick