ក្របួចអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ចំនួន០៤នាក់ នៅខណ្ឌដូនពេញ

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីរាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ច បានឲ្យដឹងនៅមុននេះ បន្តិចថា ក្រោយពីបញ្ចប់ បានដឹកនាំកម្លាំង ចុះត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាល នៅប្លុកតាន់ប៉ា ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី៣ ដើម្បីរុករកមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ដែលតែងតែបង្កការអុកឡុកនិងបង្កបញ្ហាដល់កាស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមូលបានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចំនួន០៤នាក់ ។

ប្រភពដដែលបន្តថា យុទ្ធនាការចុះបង្រ្កាន ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ហើយក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងនោះ ក៏មានស្រីម្នាក់នាក់ដែរ។

ក្របួចអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ចំនួន០៤នាក់ នៅខណ្ឌដូនពេញ

ក្របួចអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ចំនួន០៤នាក់ នៅខណ្ឌដូនពេញ

ក្របួចអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ចំនួន០៤នាក់ នៅខណ្ឌដូនពេញ