​លទ្ធផល​ការចាប់​ឆ្នោត Champions League វគ្គ ១៦ ក្រុម​ចុងក្រោយ

​កីឡា​៖​ការចាប់​ឆ្នោត​ដើម្បី​ផ្គូរ​ផ្គង​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ប៉ះគ្នា​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នៅ​វគ្គ​១៦​ក្រុម​ចុងក្រោយ​បានបញ្ចប់​រួចរាល់​អស់ហើយ ដោយ​ការចាប់​ឆ្នោត​នេះ​បាន​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ទីក្រុង Nyon ប្រទេស​ស្វី​ស ហើយ​សម្រាប់​ការប្រកួត​ជើង​ទី​១​នឹងត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​នា​ថ្ងៃទី​១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦ ចំណែក​ការប្រកួត​ជើង​ទី​២​វិញ​នឹង​ធ្វើឡើង​នា​ថ្ងៃទី​៨ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦៕ សូម​មើល​តារាង​ខាងក្រោម​៖

​លទ្ធផល​ការចាប់​ឆ្នោត Champions League វគ្គ ១៦ ក្រុម​ចុងក្រោយ