​លទ្ធផល​ចាប់ឆ្នោត UEFA Europa នៅ​វគ្គ​៣២​ក្រុម​ចុងក្រោយ

កីឡា​៖​ការចាប់​ឆ្នោត​ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ប៉ះគ្នា​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Europa League នៅ​វគ្គ ៣២ ក្រុម​ចុងក្រោយ​បានបញ្ចប់​រួចរាល់​អស់ហើយ សម្រាប់​ការប្រកួត​ជើង​ទី​១​នឹងត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​នា​ថ្ងៃទី​១៨​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦ ចំណែក​ការប្រកួត​ជើង​ទី​២​វិញ​នឹង​ធ្វើឡើង​នា​ថ្ងៃទី​១០ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦៕ 

​លទ្ធផល​ចាប់ឆ្នោត UEFA Europa នៅ​វគ្គ​៣២​ក្រុម​ចុងក្រោយ
​លទ្ធផល​ចាប់ឆ្នោត UEFA Europa នៅ​វគ្គ​៣២​ក្រុម​ចុងក្រោយ